AKTUALITY A NOVINKY ZO ŠKOLY

Naši študenti sa zúčastnili interpretačných klavírnych kurzov a kurzov improvizácie na festivale Inter Comp na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

Saxofónový workshop Mila Suchomela, popredného jazzového saxfonistu, skladateľa, aranžéra a producenta.

Jazdecký kurz

05.10.2022

Študenti 2. ročníka hudobno-dramatického odboru absolvovali jazdecký kurz.

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. V školskom roku 2022/2023 oslávi 15. výročie vzniku.