Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov

študuj umenie podľa najmodernejších trendov

Deň otvorených dverí 

ONLINE 26.11.2020

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nám neumožňuje organizovať Deň otvorených dverí prezenčnou formou a privítať Vás v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Preto sme sa rozhodli DOD realizovať online. Spojíme sa s Vami prostredníctvom aplikácie Google meet. 

Prihlásiť sa môžete do 25.11.2020 cez formulár DOD, v ktorom si vyberiete odbor a zarezervujete presný čas. 

Tešíme sa na Vás! 

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Spolupráca s Egressy Béni - Vienna Konservatorium Budapest 

Spoluprácou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest sa pre nadaných študentov otvára jedinečná možnosť študovať na európskej úrovni a presadiť sa nielen na Slovensku, ale zaradiť sa medzi európsku a svetovú špičku. 

viac o programe čítaj tu