Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov

študuj umenie podľa najmodernejších trendov

Vianočná pohľadnica 2020

Výsledky hlasovania v ankete o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu 2020

A je dohlasované! 

Do ankety o najkrajšiu Vianočnú pohľadnicu 2020 sa zapojilo 431 respondentov s 398 platnými hlasmi. A kto je víťazom? 

Na I. mieste sa umiestnila pohľadnica č.7, ktorej autorkou je študentka 3. ročníka odboru hudobno-dramatické umenie - muzikál Soňa Midlárová, II. miesto získala pohľadnica č.2 od Gabriely Kiovskej študentky 2. ročníka odboru spev a III. miesto patrí pohľadnici od Kataríny Hanišovej študentky 1. ročníka odboru tanec.Víťazom srdečne blahoželáme! 

Poďakovanie patrí aj ostatným zúčastneným: Boženke Timkovej 5. roč. odbor tanec (č.1), , Igorovi Kasalovi 6. roč. odbor hudobno-dramatické umenie (č.3), Janke Vargovej 5. roč. odbor hra na klavíri (č.4), Martinovi Kuropčákovi 2. roč. odbor spev (č.5), Martine Kapusniakovej 1. roč. odbor tanec (č.6), ktorí budú tiež ocenení. 

Víťazi a zúčastnení získavajú poukazy do kníhkupectva Panta Rhei v hodnote: I. miesto poukážka v hodnote 50 €, II. miesto poukážka v hodnote 40 €, III. miesto poukážka v hodnote 30 € a ostatní kreatívni študenti poukážka v hodnote 10 €.

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.