Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy !

Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania. V školskom roku 2022/2023 oslávi 15 výročie vzniku.