Život na škole

aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Tešíme sa z úspechov našich študentov, ktorí aj v tomto čase rozvíjajú svoj talent a hľadajú rôzne možnosti ako sa zdokonaľovať. Príkladom je študent tretieho ročníka, odboru hudobno-dramatické umenie Matej Závadský.

Naši maturanti Nicol Krokkerová a Daniel Koháni sa zúčastnili Súťaže mladých moderátorov-redaktorov SÁROVA BYSTRICA 2020.