Život na škole

aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Gratulujeme Našej študentke II. ročníka v odbore Spev Márii Kozmovej za II. miesto v súťaži Talent Európy pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Maruškaničovej.

Tešíme sa z úspechov našich študentov, ktorí aj v tomto čase rozvíjajú svoj talent a hľadajú rôzne možnosti ako sa zdokonaľovať. Príkladom je študent tretieho ročníka, odboru hudobno-dramatické umenie Matej Závadský.