Život na škole

aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Po skončení dištančného vzdelávania sa môžete tešiť na nové hudobné nástroje a ďalšie potrebné vybavenie pre kvalitnejšiu výučbu.

Školská knižnica sa rozrástla o 160 kusov nových publikácií z univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj predplatného periodík Tanec a Hudobný život, ktoré čakajú na čitateľov.