Gitarové oddelenie

Mgr. art. Tomáš Vaško

vedúci oddelenia


hlavný odbor štúdia hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, fyziológia a hygiena hracieho aparátu, metodika hlavného odboru štúdia, didaktika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár

Mgr. Peter Uher, DiS. art.

hlavný odbor štúdia 

hra na gitare, hra na elektrickej gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, informatika v umení, hra na gitare, umelecká prax interná a verejná