Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Daniel Straka

vedúci oddelenia

herectvo, moderovanie, javiskový pohyb, javisková reč, pantomíma, telesná a športová výchova

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

herectvo, pedagogika HDU, umelecká prax verejná, operné herectvo, pantomíma, javisková reč 

PaedDr. Mária Kuderjava PhD.

umelecký prednes, javisková reč, pedagogika, metodika a didaktika HDU

Mgr. art. Michal Novodomský

herectvo, pedagogika HDU, javisková reč, umelecký prednes

Mgr. art. Marián Marko

herectvo

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

 herectvo

Mgr. art. Andrej Sisák

bábkarská tvorba

Mgr. art. Terézia Mindošová

pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, umelecká prax interná, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom

Mgr. art. Samuel Gáfrik

herectvo, javiskový pohyb