Hudobno-dramatické oddelenie

Mgr. art. Daniel Straka

vedúci oddelenia

hlavný odbor štúdia herectvo, moderovanie, javiskový pohyb, javisková reč, pantomíma

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

hlavný odbor štúdia herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, umelecká prax interná a verejná, operné herectvo (spev), základy herectva (spev), pantomíma, javisková reč (spev)

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

hlavný odbor štúdia herectvo

Mgr. art. Marián Marko

hlavný odbor štúdia herectvo

Mgr. art. Michal Novodomský

hlavný odbor štúdia herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, javisková reč, umelecký prednes

PaedDr. Mária Kuderjava

umelecký prednes, javisková reč, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia herectvo

Mgr. art. Andrej Sisák

bábkarská tvorba

Mgr. art. Terézia Mindošová

pedagogika hlavného odboru štúdia herectvo, umelecká prax interná, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

PhDr. Romana Radvanská

práca pred kamerou a mikrofónom

Mgr. art. Samuel Gáfrik

javiskový pohyb