Život na škole

aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Naši študenti sa zúčastnili interpretačných klavírnych kurzov a kurzov improvizácie na festivale Inter Comp na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

Saxofónový workshop Mila Suchomela, popredného jazzového saxfonistu, skladateľa, aranžéra a producenta.

Jazdecký kurz

05.10.2022

Študenti 2. ročníka hudobno-dramatického odboru absolvovali jazdecký kurz.

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove organizuje pre našich študentov stretnutie s mímom Tomášom Kasprzykom.

Pre všetkých priateľov a fanúšikov prinášame sumár záznamov z nášho spoločného projektu s PKO Prešov, Katedrou komunikačných a mediálnych štúdií PU, a populárnou americkou kapelou Postmodern Jukebox. V rámci tohoto projektu sme prijali výzvu PMJ upraviť dve skladby v ich štýle, natočiť k nim videoklipy, a odprezentovať ich priamo na stretnutí s...

Dňa 28.- 30. apríla sa u nás uskutočnili Flautové kurzy pod vedením lektoriek prof. Dagmar Zsapkovej, ArtD. a Mgr.art. KatarínyTurčinovej, ArtD. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

22. apríla sa začal 6. ročník celoslovenskej súťaže študentov konzervatórií hudobno-dramatického odboru Priestor pre talent. Naši študenti sa zúčastnili vo všetkých kategóriách. Ďakujeme Súkromnému konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch za skvelú atmosféru a mnoho nových skúseností . Výsledky a priebeh súťaže môžete vidieť nižšie alebo na...

9. marca 2022 sa u nás na škole uskutočnil Deň otvorených dverí, v poradí už druhý tohto roku. Predstavili sa Vám všetky odbory: Tanec, Hudba, Spev a Hudobno-dramatický odbor. Za hojnú účasť ďakujeme!

Majstrovské kurzy v hre na saxofóne SAXOPHOBIA Bratislava.Kurzov sa zúčastnili naši žiaci Barbora Šimková - 1.ročník, Jakub Tobiáš - 2.ročník a naši pedagógovia Mgr. art. Veronika M. Pillár a Mgr. Ján Bak. Profesionálne hodiny a workshopy v spojení s tými najlepšími interprétmi a lektormi z významných európskych univerzít. Koncert 60 -členého...

Od 13. do 18. februára 2022 sme absolvovali lyžiarsky kurz v malebných Nízkych Tatrách a to v Mýte pod Ďumbierom, z ktorého máme plno krásnych zážitkov.

Dňa 8.2. 2022 sa u nás uskutočnil Deň tvorených dverí, kde sme návštevníkom mali možnosť ukázať rôzne priestory školy a vystúpenia našich študentov a pedagógov z odborov Hudobno-dramatického umenia, Tanca, Spevu a Hudby.

25.01. 2022 sa u nás uskutočnil klavírny interpretačný kurz pod vedením pani doc. Mgr. art. Evou Varhaníkovej, ArtD. Neskôr sme mali tú česť ju počuť na klavírnom koncerte, kde si zavolala doprovod aj sólo a to Mgr.art. Bohdana Kovala a Mgr.art. Alicu Hanckovú, ArtD.

Školské podujatie, ktoré sa koná zvyčajne v utorok v čase Riaditeľského seminára. Učitelia hlavného odboru priebežne zapisujú svojich žiakov do Knihy interných koncertov"