Život na škole

aktuality z diania v našej škole na jednom mieste

Školské podujatie, ktoré sa koná zvyčajne v utorok v čase Riaditeľského seminára. Učitelia hlavného odboru priebežne zapisujú svojich žiakov do Knihy interných koncertov"

Medzinárodný festival konzervatórií sa prvý krát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný formát ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Festival je určený pre...

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom v Európe pre neprofeisonálne divadlo. Tohto ročníka, sa v rámci prednesu pod vedením PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD., zúčastnil náš študent 5. ročníka hudobno-dramatického odboru Daniel Koháni.


V dňoch 8.-10.10.2021 sa naši študenti a pedagógovia zúčastnili workshopov hry na bicích nástrojoch s vynikajúcim slovenským bubeníkom Emilom Frátrikom - Drumcamp 2021 v Podkylave pri Piešťanoch. Strávili sme naozaj jedinečný víkend a odnášame si kopec poznatkov, zážitkov, ale hlavne obrovskú inšpiráciu.

Dňa 5. a 6. 6. 2021 sa v Ukrajinskom meste Mykolaiv konala medzinárodná online súťaž mladých talentov BRAVISSIMO FEST 2021, na ktorej sa zúčastnili dve naše študentky. Ľudmila Hricíková, ktorá študuje hru na klavíri 5. ročník v triede Mgr. art. Jany Višňovskej na súťaži získala GRAND PRIX a Martina Kollárová, ktorá študuje hru na klavíri 4.ročník v...

Gratulujeme Našej študentke II. ročníka v odbore Spev Márii Kozmovej za II. miesto v súťaži Talent Európy pod pedagogickým vedením Mgr. Anny Maruškaničovej.

Tešíme sa z úspechov našich študentov, ktorí aj v tomto čase rozvíjajú svoj talent a hľadajú rôzne možnosti ako sa zdokonaľovať. Príkladom je študent tretieho ročníka, odboru hudobno-dramatické umenie Matej Závadský.

Naši maturanti Nicol Krokkerová a Daniel Koháni sa zúčastnili Súťaže mladých moderátorov-redaktorov SÁROVA BYSTRICA 2020.

Po skončení dištančného vzdelávania sa môžete tešiť na nové hudobné nástroje a ďalšie potrebné vybavenie pre kvalitnejšiu výučbu.

Školská knižnica sa rozrástla o 160 kusov nových publikácií z univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ako aj predplatného periodík Tanec a Hudobný život, ktoré čakajú na čitateľov.

Nové klavíry

15.10.2020

Nové prírastky nielen pre klavírne oddelenie. 🎹🎹🎹📕📗📘📙

Minister školstva Branislav Gröhling vyzval stredoškolských študentov, aby necestovali na internáty. Od pondelka 12.10.2020 bude prebiehať výučba dištančnou formou. V priebehu rokovania ústredného krízového štábu o tom informoval minister školstva Branislav Gröhling. Ministerstvo tak reaguje na rastúce počty infikovaných na COVID-19. Rozhodnutie je...

Naši študenti Sofia Kolesárová, Júlia Šidlovská, Patrícia Čechová a Daniel Koháni sa 10.9.2020 zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a úspešne:IV. KATEGÓRIA - POÉZIA3. miesto Sofia Kolesárová (návrh na Krajské kolo)IV. KATEGÓRIA - PRÓZA1. miesto Daniel KohániV. KATEGÓRIA - PRÓZA1. miesto Patrícia ČechováVšetci menovaní postupujú na...

Chceme Vás informovať o organizácii otvorenia školského roka 2020/2021 dňa 2. septembra 2020. Vzhľadom k usmerneniam MŠVVaŠ budeme organizovať zahájenie školského roka nasledovne: