Hudobno - spevácky večer 

27.02.2020

Koncert študentov Hudobno-dramatického odboru a Populárneho spevu z triedy Mgr. Františka Biroša.