Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove prichádza s jedinečnou možnosťou pre svojich študentov v rámci medzinárodnej spolupráce študovať súbežne dve školy - SKDK v Prešove a zároveň jednu z naprestížnejších európskych akadémií Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest. Štúdium bude prebiehať v rámci individuálneho učebného plánu formou denného štúdia v Prešove s 5-dňovou blokovou výučbou raz mesačne v Budapešti. Štvorročné štúdium až do maturity na akadémii Egressy Béni je pre našich študntov bezplatné so zabezpečeným bezplatným ubytovaním v internáte školy! Táto akadémia ponúka 4-ročné štúdium ukončené maturitou v odboroch Hudba - klasická, jazzová, pop rock, ľudová hudba, spev - klasický a jazzový, hudobno-dramatické umenie, muzikál, tanec. Ponúka aj odbor, ktorý sa na Slovensku nevyučuje - výrobca a opravár hudobných nástrojov - sláčikové, dychové drevené, dychové plechové, bicie nástroje, klavesové nástroje a výrobca organov.

Tu je dobre spomenúť, že na Slovensku nie je možné študovať na konzervatóriách jazzovú a pop rockovú hudbu ako samostatný odbor, preto je toto štúdium vhodné pre hudobníkov a spevákov, ktorí inklinujú k jazzu a populárnej hudbe. Jazzové oddelenie tejto akadémie je považované za jedno z najlepších v Európe, študenti tejto školy pravidelne vyhrávajú jazzové súťaže nielen na európskom kontinente, ale aj v USA.

Otvára sa tak jedinečná možnosť pre študentov získať za 4 roky štúdia dve maturitné vysvedčenia - slovenské aj maďarské s možnosťou kombinácie zamerania - napr. na Slovensku môže študovať v hre na hudobnom nástroji klasiku, v Budapešti jazz, alebo u nás môže študovať hru na trúbke, v Budapešti odbor Výrobca a opravár dychových plechových nástrojov, a podobne. Samozrejme môže študent študovať to isté zameranie na oboch školách súčasne, rozšírené štúdium je pre študenta len prínosom a spôsobom, ako sa stať vo svojej oblasti čo najlepším odborníkom.

Najväčším významom súbežného stredoškolského štúdia je však príprava na pokračovanie v bakalárskom a magisterskom (pre tých najlepších aj doktorandskom) štúdiu na Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest. Táto škola patrí medzi najprestížnejšie akadémie v Európe, chodia na ňu prednášať profesori z celého sveta, preto aj výber študentov do bakalárskych a magisterských štúdií je prísny, dostať sa na túto akadémiu ostáva nesplneným snom mnohých umelcov. Predmaturitné štúdium na tejto škole však študentov dostatočne pripraví na to, aby ťažké podmienky prijímacích skúšok na vyšší stupeň vzdelania zvládli. Podľa typu štúdia, ktoré si študent vyberie, získa diplom buď maďarský - Egressy Béni, alebo rakúsky - Wienna Konservatorium (táto škola je oficiálnou pobočkou). Typy štúdia sú so zameraním na interpretačné umenie alebo učiteľstvo. Bakalárske a magisterské štúdium je už spoplatnené, suma sa pohybuje okolo 1000€ za jeden školský rok.

Štúdium na Egressy Béni je rozdelené na Predmaturitné - 4 roky (ukončené maturitou), bakalárske - 4 roky, magisterské - 2 roky. Veľkou výhodou pre študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove bude skrátenie štúdia na Egressi Béni - Wienna Konservatorium o 2 roky. Študent, ktorý po maturite vyštuduje absolutórium na Prešovskom konzervatóriu (5.-6. ročník), bude mať v Budapešti skrátené bakalárske štúdium na 2 roky + 2 roky magisterské štúdium.

Čo sa týka jazykovej bariéry, výuka v Budapešti prebieha v maďarskom aj anglickom jazyku. Štátne skúšky sa robia v maďarčine, no aj vzhľadom na to, že na tejto škole študuje veľké množstvo zahraničných študentov, štúdium je nastavené tak, že to, čo je potrebné k zvládnutiu skúšok sa študenti naučia počas štúdia. Pán riaditeľ akadémie nás ubezpečil, že aj keď školu navštevuje veľké množstvo zahraničných študentov, s tým, že by nezvládali skúšky kvôli jazyku, problém nemajú. Hodiny maďarského jazyka budú mať študenti študujúci v Budapešti zaradené do výuky samozrejme aj na konzervatóriu v Prešove.

Touto spoluprácou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove a Egressy Béni - Wienna Konservatorium Budapest sa pre nadaných študentov teda otvára jedinečná možnosť študovať na európskej úrovni a presadiť sa nielen na Slovensku, ale zaradiť sa medzi európsku a svetovú špičku.