Tanečné oddelenie

Mgr. art. Miroslav Morochovič

vedúci oddelenia

ľudový tanec, charakterový tanec, hlavný odbor štúdia tanec (klasický a ľudový tanec)

Mgr. art. Iryna Morochovičová

klasický tanec

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

ľudový tanec, charakterový tanec, umelecká prax klasického tanca, umelecká prax ľudového tanca, umelecká prax moderného tanca, pohybová výchova, moderný tanec

Mgr. art. Branislav Ilečko

moderný tanec, tanec s partnerom, hlavný odbor štúdia tanec (moderný tanec), metodika výučby tanca, umelecká prax klasického tanca

Adriana Vrbová, DiS. art. 

klasický tanec

Mgr. art. Štefan Ficik

tanec s partnerom, hlavný odbor štúdia tanec