ARTSCÉNA 

priestor pre mladých umelcov nášho konzervatória a našich hostí