So zármutkom sme prijali správu, že včera 9.9.2021 nás navždy opustila kolegyňa, klaviristka a pedagóg našej školy Mgr. art. Ľubica Kistyová, PhD. 


Česť jej pamiatke a úprimnú sústrasť jej blízkym


Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy !

Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!


Aktuality a novinky zo školy

O nás

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša je hudobné a dramatické konzervatórium, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje študentov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.