Vedenie školy

Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka,

manažérka a personalistka

zuzalicko@gmail.com

Ing. Branislav Gális

zriaďovateľ, 

manažér a správca siete

branislavgalis@gmail.com

Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca riaditeľa školy

branislav.ilecko@skdkpo.sk 

PhDr. Beáta Daňková

výchovný poradca

beata.dankova@skdkpo.sk