Vedenie školy

Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka,

manažérka a personalistka

zuzalicko@gmail.com

Ing. Branislav Gális

zriaďovateľ, 

manažér a správca siete

branislavgalis@gmail.com

Mgr. Anna Turáková, DiS. art. 

zástupkyňa riaditeľa školy

anna.turakova@skdkpo.sk 

PhDr. Beáta Daňková

výchovný poradca

beata.dankova@skdkpo.sk