Vedenie školy

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ

adam.kavec@skdkpo.sk

0917 568 776


Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka


zuzana.lickova@skdkpo.sk


Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa

adriana.sabolova@skdkpo.sk


Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca

branislav.ilecko@skdkpo.sk