Vedenie školy

Mgr. art. Adam Kavec, PhD.

riaditeľ

Mgr. Zuzana Ličková

zriaďovateľka
manažérka

Mgr. Adriana Sabolová, PhD.

zástupkyňa

Mgr. art. Branislav Ilečko

zástupca