Program ArtScéna

JÚN 2022

Sledujte nás online na https://www.facebook.com/artscenaSKDK

Radi by sme Vás pozvali do nášho kultúrneho priestoru ArtScéna, kedy uvedieme vystúpenia našich žiakov a pedagógov v režime ZÁKLAD. Keďže v priestore našej ArtScény prebiehajú rekonštrukčné práce, naše podujatia sa konajú v kultúrnych priestoroch v Prešove.

7.6. o 16:30 hod. KONCERT KLÁVESOVÉHO ODDELENIA V DK ROH


13.6. o 16:00 hod. KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY NA PEŠEJ ZÓNE Aktuálne informácie o podujatiach môžete nájsť aj na facebookových stránkach konzervatória či ArtScény.