Hudobno-dramatický odbor / Muzikál

Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, tak naši učitelia zabezpečia, aby si svoj ho naplno rozvíjal.

Pedagógovia herectva:

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk
Mgr. art. Marián Marko
Mgr. art. Michal Novodomský
Mgr. art. Daniel Straka, ArtD.

Pedagógovia spevu:

Mgr. art. Elena Kušnierová

Mgr. František Biroš

Mgr. Anna Turáková

Mgr. Anna Maruškaničová

Mgr. art. Veronika Šoltýsová Rabadová

Bc. Júlia Onofrej
Mgr. Lucia Sobolčíková, DiS.art.

Pedagógovia tanca:

Mgr. art. Miroslav Morochovič

Mgr. art. Branislav Ilečko


  • Vyučovanie v odboroch hudobno-dramatické umenie a muzikál speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole.