Hudobno-dramatický odbor / Muzikál

Pozývame Ťa do sveta hereckej tvorby. Pokiaľ disponuješ výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom tak naši učitelia zabezpečia, aby si svoj ho naplno rozvíjal.

  • Vyučovanie v odboroch hudobno-dramatické umenie a muzikál speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).
  • Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania. Titul, ktorý získaš úspešným ukončením šiesteho ročníka ťa oprávňuje vyučovať spev, tanec alebo herectvo na základnej umeleckej škole. 

Pedagógovia herectva:

Mgr. art. Jaroslava Sisáková

Mgr. art. Marica Harčariková

Mgr. art. Jevgenij Libezňuk

Mgr. art. Marián Marko

Mgr. art. Michal Novodomský

Pedagógovia spevu:

Mgr. art. Elena Kušnierová

Mgr. František Biroš

Mgr. Anna Turáková

Bc. Radovan Moznich

Mgr. Anna Maruškaničová

Mgr. art. Veronika Šoltýsová Rabadová

Pedagógovia tanca:

Mgr. art. Miroslav Morochovič

Mgr. art. Oleksandr Kulikov

Mgr. art. Branislav Ilečko