Medzinárodný festival konzervatórií sa prvýkrát konal v novembri 2018. Vznikol ako platforma umeleckej činnosti slovenských a zahraničných konzervatórií v oblasti hudby, tanca, spevu a hudobnodramatického umenia. Tohtoročný  IV. ročník  ponúka interpretačné kurzy, workshopy, prednášky renomovaných umelcov, koncerty a predstavenia. Prehliadke toho najlepšieho z umeleckej tvorby jednotlivých prihlásených konzervatórií so zameraním na: komornú hudbu, populárnu a jazzovú hudbu a spev, tanečná tvorba, herecká tvorba.Festival je určený pre študentov konzervatórií, žiakov ZUŠ a študentov vysokých škôl umeleckého zamerania.  Prihlásiť sa môžete formou elektronickej prihlášky.


Ubytovanie a obedy sú zabezpečené zo strany organizátora v internáte A. Duchnoviča a v priestoroch školy Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Cestovné náklady sú hradené vysielajúcou školou.

Festival ponúka interpretačné kurzy, workshopy a prednášky zamerané na rozšírenie interpretačných zručností v oblasti hudby, spevu, herectva a tanca. Podujatie prebieha v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, M. Benku 7, Prešov. Interpretačné kurzy, workshopy a prednášky budú viesť uznávaní umelci:

  • Magdaléna Bajuszová - Interpretačné klavírne kurzy

  • Viera Drietomská - Technická príprava vokálneho prejavu študenta v odbore hudobno-dramatického umenia so zameraním na rôzne žánre

  • EnsembleSpectrum - Workshop "Princípy neurčitosti"

  • Arpád Farkas - Jazzový workshop - klavír

  • Ida Fišerová - Workshop historických tancov

  • Zuzana Hájková - Osobnostný rozvoj tanečníka

  • Michaela Králiková - Workshop tanečnej improvizácie

  • Vladimír Ondrejčák - Interpretačné gitarové kurzy

  • Ladislav Tischler - Aranžovanie v priestore, alebo réžia pre hercov

  • Sisa Michalidesová -  Flauta a Jazz

Program festivalu je určený pre študentov odborov hudobno-dramatické umenie, tanec, spev a hudba. Vstup na festival je spoplatnený sumou 10 € na osobu, počet frekventantov na jednotlivé interpretačné kurzy a workshopy je limitovaný, preto neváhajte s nahlasovaním záujemcov.

Študenti sa môžu prihlásiť formou elektronickej prihlášky TU.Hlavným partnerom festivalu je mesto Prešov, podporený sumou 2 498 €.