Kalendár

šk. rok 2020/2021

15.11.2020 o 19:00 hod. klavírny recitál Ladislava Fančoviča online 

20.11.2020 DOD online

16.12.2020 o 18:00 hod. Vianočný koncert SKDK