Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY: 042421560 

Milí uchádzači,

z dôvodu pandémie koronavírusu sa môže v tomto roku prijímacie konanie uskutočniť dvoma spôsobmi. Pokiaľ bude situácia ohľadne pandémie priaznivá, radi vás privítame u nás v škole. Ak sa situácia nezlepší a mimoriadne okolnosti budú pretrvávať, bude to pre nás i pre vás nová výzva ,,robiť veci inak". Uvedomujeme si, že virtuálny priestor nenahradí osobný kontakt a preto aj hodnotenie vašich výkonov v zaznamenaných videách chceme doplniť online pohovorom a dotazníkom, s cieľom dozvedieť sa o vás čo najviac.

1. termín: 5.- 6. máj 2021

2. termín: 12.- 13. máj 2021

Týmto by sme vás chceli povzbudiť a dodať vám chuť a odvahu pri príprave zadaných úloh, úprimne sa tešíme, že budeme mať príležitosť spoznať sa s vami aspoň virtuálne. Veríme, že v novom školskom roku sa uvidíme s väčšinou z vás...

Spolu to zvládneme ... 😉

Prihlášky si stiahnite tu.

Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY: presov@skdk.sk

POŠTOU: Súkromné konzervatórium Dezidera KardošaM. Benku 7080 01 Prešov

informácie: tel. číslo: +421 907 220 363

Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.


Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk. rok 2021/2022