Rada školy

Predseda:

Volený pedagogický zamestnanec:
Mgr. František Biroš
Volený nepedagogický zamestnanec:
Zuzana Sroková
Delegovaný zástupca zriaďovateľa:
Mgr. Zuzana Ličková
JUDr. Andrea Pállová

Mgr. art. Marián Marko
Volený zástupca rodičov:
Eva Burgrová
František Novotný

Rastislav Kmec
Volený zástupca žiakov:
Martina Kollárová