Hviezdoslavov Kubín 2020

18.09.2020

Naši študenti Sofia Kolesárová, Júlia Šidlovská, Patrícia Čechová a Daniel Koháni sa 10.9.2020 zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín a úspešne:

IV. KATEGÓRIA - POÉZIA

3. miesto Sofia Kolesárová (návrh na Krajské kolo)

IV. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto Daniel Koháni

V. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. miesto Patrícia Čechová

Všetci menovaní postupujú na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 30. septembra 2020 v priestoroch Historickej budovy DJZ v Prešove.

Všetci umiestnení sú od pedagogičky PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD.