Spevácke oddelenie

Mgr. František Biroš

vedúci oddelenia

hlavný odbor štúdia Spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, šansón, spev notového zápisu bez prípravy

Mgr. art. Elena Kušnierová

hlavný odbor štúdia Spev,  pedagogika hlavného odboru štúdia, šansón

Mgr. Anna Maruškaničová

hlavný odbor štúdia spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, operné herectvo, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, rozbor umeleckých diel, didaktika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, šansón

Mgr. Anna Turáková, DiS.art.

hlavný odbor štúdia spev, šansón

Mgr. art. Veronika Rabadová

hlavný odbor štúdia spev

Mgr. Júlia Onofrejová, DiS.art.

hlavný odbor štúdia spev, šansón

Mgr. Lucia Sobolčíková

hlavný odbor štúdia spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár

Mgr. Katarína Staneková

ansámblový a zborový spev, umelecká prax interná/verejná